Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Contact us now

Vybrané riešenia

Analýza podnikateľskej situácie a výkonnosti firmy

Ako vyzerá vaša firma „z vonku“ na základe čísel z účtovnej závierky? Hľadáte podklady pre manažment na zamyslenie sa nad firmou ako celkom?

Oblasti služieb

Odmeňovací systém: Potrebovali sme prebudiť záujem zamestnancov o fungovanie firmy. Aby sa sústreďovali na najdôležitejšie činnosti podľa pozícií, ale v kontexte celej firmy. A už po mesiaci od zavedenia systému sa zamestnanci začali zaujímať o priebežné výsledky firmy.

Konateľ, Inžinierske činnosti a technické poradenstvo, tržby 1.7mio€

Riadenie rastúcej firmy: Konzultačná firma Centire nám ukázala cestu ako zvládnuť prechod z malej firmy na väčšiu a sprofesionalizovať chod celej firmy.

Henrich Hodák, Zepelin, tržby 2.7mio€

Analýza podnikania a výkonnosti: Páči sa mi pohľad, že ako nás vidieť „z vonku“. Dvakrát som to využil na diskusiu na porade vedenia. A rád sa o rok pozriem, že kam sme sa posunuli.

Konateľ, elektrické svietidlá, tržby 6mio€

Analýza podnikania a výkonnosti: Diskusia o analýze s vedením a konzultantom mi pomohla zorientovať sa v stratégii našej firmy a zámeroch vedenia.

novonastupujúci CFO, Inžinierske činnosti a poradenstvo, tržby 4mio€

Analýza na 90% vyjadrovala to, čo sa u nás dialo. Väčšinu z odporúčaní sme práve realizovali, alebo plánovali realizovať.

Konateľ, inžinierske služby, tržby 2.5mio€