Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Contact us now

Pracujeme a sme k dispozícii cez telefóny, emaily a videokonferencie!

Už viac ako 20 rokov realizujeme dobré nápady a posúvame našich klientov vpred. Neváhajte nás kontaktovať, spoločne to zvládneme!

Informácie o plánovaných vládnych dotáciách a podnikateľsky užitočné informácie v súvislosti s koronavírusom nájdete na stránke kolegov z Grantexperta.

Oblasti služieb

Odmeňovací systém: Potrebovali sme prebudiť záujem zamestnancov o fungovanie firmy. Aby sa sústreďovali na najdôležitejšie činnosti podľa pozícií, ale v kontexte celej firmy. A už po mesiaci od zavedenia systému sa zamestnanci začali zaujímať o priebežné výsledky firmy.

Konateľ, Inžinierske činnosti a technické poradenstvo, tržby 1.7mio€

Riadenie rastúcej firmy: Konzultačná firma Centire nám ukázala cestu ako zvládnuť prechod z malej firmy na väčšiu a sprofesionalizovať chod celej firmy.

Henrich Hodák, Zepelin, tržby 2.7mio€

Analýza podnikania a výkonnosti: Páči sa mi pohľad, že ako nás vidieť „z vonku“. Dvakrát som to využil na diskusiu na porade vedenia. A rád sa o rok pozriem, že kam sme sa posunuli.

Konateľ, elektrické svietidlá, tržby 6mio€

Analýza podnikania a výkonnosti: Diskusia o analýze s vedením a konzultantom mi pomohla zorientovať sa v stratégii našej firmy a zámeroch vedenia.

novonastupujúci CFO, Inžinierske činnosti a poradenstvo, tržby 4mio€

Analýza na 90% vyjadrovala to, čo sa u nás dialo. Väčšinu z odporúčaní sme práve realizovali, alebo plánovali realizovať.

Konateľ, inžinierske služby, tržby 2.5mio€
Spoločnosť Centire ponúka svojim klientom vybrané riešenia pre ich podnikanie a to v rôznych oblastiach služieb. Náš tím má bohaté skúsenosti v malých, stredných či rodinných firmách a vďaka tomu vám pomôže dosiahnuť vaše podnikateľské ciele a vízie. Pre dosiahnutie očakávaných výsledkov vieme, že musí dôjsť k synergii medzi vedením spoločnosti a konzultantmi z Centire. Z toho dôvodu úzko spolupracujeme s riaditeľmi a manažérmi organizácií už od prvotného návrhu a plánovania riešenia, aby sme tieto výstupy prispôsobili vnútro-firemným špecifikáciám. Nižšie vám predstavujeme ponuku služieb spoločnosti Centire:
Zákazníci a obchod:
– poradíme vám ako zvýšiť rast tržieb prostredníctvom súčasných kapacít,
– pomôžeme vám optimalizovať kolísajúce či sezónne tržby a dosiahnuť lepšiu stabilitu,
– prídeme s riešeniami ako nahradiť výpadok významného biznis klienta či partnera.
Pri riešení týchto problémov sa naši Centire konzultanti pozerajú najmä na existujúci trh a jeho obchodné príležitosti, predajné a marketingové procesy a podporu obchodu či prepojenie zo strany výroby alebo dodávateľov.
Motivácia a odmeňovanie:
– nájdeme spôsob ako nastaviť systém odmeňovania, vzdelávania a rozvoja zamestnancov s cieľom zlepšiť ich výkonnosť a znížiť fluktuáciu,
– poradíme, kde nájsť a ako získať zodpovedných, motivovaných a výkonných
zamestnancov.
V dobre fungujúcej organizácií musí odmeňovací systém slúžiť k dosahovaniu podnikateľských cieľov. Vďaka správnemu uchopeniu tejto problematiky budú zamestnanci cítiť spoluzodpovednosť za výsledky firmy a integritu s organizáciou, v ktorej pracujú. Konzultanti z Centire vám pomôžu takýto systém navrhnúť a úspešne aplikovať do praxe.
Riadenie financií:
– pomôžeme vám zorientovať sa a ovládnuť kontrolu nad financiami, nákladmi aj hotovosťou,
– poradíme vám kedy a ako využiť úver či investíciu z EÚ fondov,
– pripravíme podnikateľský plán pre začínajúce firmy či spoločnosti expandujúce do zahraničia.
Schopnosť riadiť a plánovať financie je od istého bodu pri raste spoločnosti nevyhnutná. Konzultanti z Centire vám pomôžu dostať financie vo firme pod kontrolu bez zavádzania zbytočne zložitých a komplikovaných systémov či procesov.
Výkonnosť, produktivita a procesy:
– pomôžeme vám organizovať firmu tak, aby zostalo viac financií na ďalší rozvoj podnikania,
– naučíme vás ako sledovať a riadiť výkonnosť vo firme,
– poradíme ako priradiť právomoci jednotlivých oddelení a zabezpečiť ich zodpovednosť pri riadení zákazky,
– ukážeme vám ako optimalizovať aktivity a kroky s cieľom dosiahnutia čo najväčšej efektivity
Každá spoločnosť vrátane Centire stojí na spleti kľúčových procesov, ktoré majú priamy vplyv na schopnosť podniku dosahovať uspokojenie klienta a jej vlastný profit. Konzultanti z Centire preskúmajú postupy, ktoré využívate vo výrobe, predaji, službách zákazníkom ako aj pri finančnom riadení spoločnosti. V úzkej kooperácií zlepšíme ich efektivitu.
Organizovanie a stratégia:
– pomôžeme vám vyriešiť riadenie a organizovanie rastúcej spoločnosti,
– vyriešime každodenné fungovanie firmy bez potreby neustálej prítomnosti jej majiteľa,
– poradíme vám ako vyriešiť v budúcnosti generačnú výmenu v spoločnosti.
Konzultanti z Centire sa podrobne pozrú na spoločnosť a identifikujú fázy, ktorými si prešla a ktoré ju ešte čakajú. Každá fáza si vyžaduje iné riešenia, pretože tie, ktoré fungovali predtým už neprinášajú očakávané výsledky. Navrhneme pre vás stratégie a procesy, ktoré budú špecifické pre vašu organizáciu a jej aktuálne ale i budúce výzvy.
Biznis model a inovácie:
– poradíme vám ako preusporiadať model podnikania ak na vás tlačí konkurencia,
– predstavíme vám možnosti financovania inovácií z fondov Európskej únie,
– pomôžeme vám pri dopracovaní štúdie uskutočniteľnosti nápadu a podnikateľského plánu.
V Centire vnímame biznis model ako indikátor hodnoty produktu vo firme a jeho dodanie klientovi či špecifickej cieľovej skupine tak, aby bola zabezpečená tvorba zisku a profit pre jej majiteľov. Naši konzultanti sa vždy snažia odraziť od súčasného stavu a v prvom rade vylepšovať už existujúce elementy podnikania. Prvým krokom je preto hľadanie komplikácií v súčasnom biznis modeli a až potom ich riešenie prostredníctvom inšpirácií a námetov. Pokiaľ riešite zložité situácie vo vašej firme, neváhajte využiť služby spoločnosti Centire a jej kvalifikovaných a skúsených konzulantov. Radi vám pomôžeme dlhodobo a udržateľne napĺňať ciele vašej  firmy.