Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Contact us now

Vybrané riešenia spoločnosti Centire

Spoločnosť Centire ponúka svojim klientom vybrané riešenia pre ich podnikanie a to v rôznych oblastiach služieb. Náš tím má bohaté skúsenosti v malých, stredných či rodinných firmách a vďaka tomu vám pomôže dosiahnuť vaše podnikateľské ciele a vízie. Pre dosiahnutie očakávaných výsledkov vieme, že musí dôjsť k synergii medzi vedením spoločnosti a konzultantmi z Centire. Z toho dôvodu úzko spolupracujeme s riaditeľmi a manažérmi organizácií už od prvotného návrhu a plánovania riešenia, aby sme tieto výstupy prispôsobili vnútro-firemným špecifikáciám.

 

Nižšie vám predstavujeme ponuku služieb spoločnosti Centire:

 

Zákazníci a obchod:

 • poradíme vám ako zvýšiť rast tržieb prostredníctvom súčasných kapacít,
 • pomôžeme vám optimalizovať kolísajúce či sezónne tržby a dosiahnuť lepšiu stabilitu,
 • prídeme s riešeniami ako nahradiť výpadok významného biznis klienta či partnera.

 

Pri riešení týchto problémov sa naši Centire konzultanti pozerajú najmä na existujúci trh a jeho obchodné príležitosti, predajné a marketingové procesy a podporu obchodu či prepojenie zo strany výroby alebo dodávateľov.

 

Motivácia a odmeňovanie:

 • nájdeme spôsob ako nastaviť systém odmeňovania, vzdelávania a rozvoja zamestnancov s cieľom zlepšiť ich výkonnosť a znížiť fluktuáciu,
 • poradíme, kde nájsť a ako získať zodpovedných, motivovaných a výkonných zamestnancov.

 

V dobre fungujúcej organizácií musí odmeňovací systém slúžiť k dosahovaniu podnikateľských cieľov. Vďaka správnemu uchopeniu tejto problematiky budú zamestnanci cítiť spoluzodpovednosť za výsledky firmy a integritu s organizáciou, v ktorej pracujú. Konzultanti z Centire vám pomôžu takýto systém navrhnúť a úspešne aplikovať do praxe.

 

Riadenie financií:

 • pomôžeme vám zorientovať sa a ovládnuť kontrolu nad financiami, nákladmi aj hotovosťou,
 • poradíme vám kedy a ako využiť úver či investíciu z EÚ fondov,
 • pripravíme podnikateľský plán pre začínajúce firmy či spoločnosti expandujúce do zahraničia.

 

Schopnosť riadiť a plánovať financie je od istého bodu pri raste spoločnosti nevyhnutná. Konzultanti z Centire vám pomôžu dostať financie vo firme pod kontrolu bez zavádzania zbytočne zložitých a komplikovaných systémov či procesov.

 

Výkonnosť, produktivita a procesy:

 • pomôžeme vám organizovať firmu tak, aby zostalo viac financií na ďalší rozvoj podnikania,
 • naučíme vás ako sledovať a riadiť výkonnosť vo firme,
 • poradíme ako priradiť právomoci jednotlivých oddelení a zabezpečiť ich zodpovednosť pri riadení zákazky,
 • ukážeme vám ako optimalizovať aktivity a kroky s cieľom dosiahnutia čo najväčšej efektivity

 

Každá spoločnosť vrátane Centire stojí na spleti kľúčových procesov, ktoré majú priamy vplyv na schopnosť podniku dosahovať uspokojenie klienta a jej vlastný profit. Konzultanti z Centire preskúmajú postupy, ktoré využívate vo výrobe, predaji, službách zákazníkom ako aj pri finančnom riadení spoločnosti. V úzkej kooperácií zlepšíme ich efektivitu.

 

Organizovanie a stratégia:

 • pomôžeme vám vyriešiť riadenie a organizovanie rastúcej spoločnosti,
 • vyriešime každodenné fungovanie firmy bez potreby neustálej prítomnosti jej majiteľa,
 • poradíme vám ako vyriešiť v budúcnosti generačnú výmenu v spoločnosti.

 

Konzultanti z Centire sa podrobne pozrú na spoločnosť a identifikujú fázy, ktorými si prešla a ktoré ju ešte čakajú. Každá fáza si vyžaduje iné riešenia, pretože tie, ktoré fungovali predtým už neprinášajú očakávané výsledky. Navrhneme pre vás stratégie a procesy, ktoré budú špecifické pre vašu organizáciu a jej aktuálne ale i budúce výzvy.

 

Biznis model a inovácie:

 • poradíme vám ako preusporiadať model podnikania ak na vás tlačí konkurencia,
 • predstavíme vám možnosti financovania inovácií z fondov Európskej únie,
 • pomôžeme vám pri dopracovaní štúdie uskutočniteľnosti nápadu a podnikateľského plánu.

 

V Centire vnímame biznis model ako indikátor hodnoty produktu vo firme a jeho dodanie klientovi či špecifickej cieľovej skupine tak, aby bola zabezpečená tvorba zisku a profit pre jej majiteľov. Naši konzultanti sa vždy snažia odraziť od súčasného stavu a v prvom rade vylepšovať už existujúce elementy podnikania. Prvým krokom je preto hľadanie komplikácií v súčasnom biznis modeli a až potom ich riešenie prostredníctvom inšpirácií a námetov.

 

Pokiaľ riešite zložité situácie vo vašej firme, neváhajte využiť služby spoločnosti Centire a jej kvalifikovaných a skúsených konzulantov. Radi vám pomôžeme dlhodobo a udržateľne napĺňať ciele vašej firmy.

Analýza podnikateľskej situácie a výkonnosti firmy

Ako vyzerá vaša firma „z vonku“ na základe čísel z účtovnej závierky? Hľadáte podklady pre manažment na zamyslenie sa nad firmou ako celkom?

Oblasti služieb

Odmeňovací systém: Potrebovali sme prebudiť záujem zamestnancov o fungovanie firmy. Aby sa sústreďovali na najdôležitejšie činnosti podľa pozícií, ale v kontexte celej firmy. A už po mesiaci od zavedenia systému sa zamestnanci začali zaujímať o priebežné výsledky firmy.

Konateľ, Inžinierske činnosti a technické poradenstvo, tržby 1.7mio€

Riadenie rastúcej firmy: Konzultačná firma Centire nám ukázala cestu ako zvládnuť prechod z malej firmy na väčšiu a sprofesionalizovať chod celej firmy.

Henrich Hodák, Zepelin, tržby 2.7mio€

Analýza podnikania a výkonnosti: Páči sa mi pohľad, že ako nás vidieť „z vonku“. Dvakrát som to využil na diskusiu na porade vedenia. A rád sa o rok pozriem, že kam sme sa posunuli.

Konateľ, elektrické svietidlá, tržby 6mio€

Analýza podnikania a výkonnosti: Diskusia o analýze s vedením a konzultantom mi pomohla zorientovať sa v stratégii našej firmy a zámeroch vedenia.

novonastupujúci CFO, Inžinierske činnosti a poradenstvo, tržby 4mio€

Analýza na 90% vyjadrovala to, čo sa u nás dialo. Väčšinu z odporúčaní sme práve realizovali, alebo plánovali realizovať.

Konateľ, inžinierske služby, tržby 2.5mio€