Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Contact us now

Analýza podnikateľskej situácie a výkonnosti firmy

Kontaktná osoba

JURAJ BÁGEĽ
konzultant

T: +421 911 790 152

Podklad na strategickú diskusiu

Mnohým riaditeľom neostáva popri operatíve dostatok času zamyslieť sa nad firmou ako celkom a nad jej budúcnosťou, nad prepojeniami medzi riadením firmy, obchodom, výrobou, financiami, produktivitou a odmeňovaním zamestnancov. Analýza podnikateľskej situácie a výkonnosti spojená s prezentáciou slúži ako jeden z podkladov na diskusiu o stave firmy a najpodstatnejších výzvach a aktivitách. Pomáha vedúcim pracovníkom nastaviť základú štruktúru diskusie a ponúka tiež celkový prehľad o firme z pohľadu stratégie firmy, obchodu, procesno-projektového riadenia, produktivity, ľudských zdrojov a financií. A ak by ste využili naše kapacity, tak taktiež:

  • Šetrí čas na vytvorenie analýzy a teda na vytvorenie podkladov k diskusii,
  • Prináša možnosť konzultovať situáciu s expertmi, ktorí už viac podobných situácií riešili, alebo videli riešiť,
  • Prináša možnosť počas diskusie následne spresniť výstupy i návrhy riešení zohľadnením špecifických informácií o firme, ktoré nie sú vo voľne dostupných dátach.
Chýba strategická diskusia niekomu?

Často býva veľmi komplikované nájsť si čas na tento typ diskusie a na prípravu zodpovedajúcich podkladov. Avšak keď vo  firme strategické zamyslenie chýba, skôr či neskôr sa začnú dôležité dlhodobé projekty zadrhávať, nestíha sa reagovať na legislatívu, klientov a konkurenciu, strednodobo klesá profitabilita a postupne začne chýbať čas na regeneráciu vedúcim pracovníkom zahltených hasením komplikácií.

Povedali o analýze

 

„Analýza na 90% vyjadrovala to, čo sa u nás dialo. Väčšinu z odporúčaní sme práve realizovali, alebo plánovali realizovať.“ konateľ, Inžinierske činnosti a poradenstvo, tržby 2,5 mio€

 

„Páči sa mi, že si viem predstaviť, ako našu firmu vidieť „z vonku“. Dvakrát som to využil na diskusiu na porade vedenia. A rád sa o rok pozriem, že kam sme sa posunuli.“ Konateľ, výroba elektrických svetiel, tržby 6mio€

 

„Diskusia o analýze mi pomohla zorientovať sa v stratégii našej firmy a zámeroch vedenia.“ novonastupujúci CFO, IT a inžinierske poradenstvo, tržby 4mio€

 

„O výstupe z analýzy sme trikrát rokovali na predstavenstve“ konateľ, Výroba chleba, 2mio€