Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Contact us now

Diagnostika rezerv rastu a výkonnosti

Untitled design (9)
Trvanie:

jeden deň, od 8:30 do cca 17:00

Počet účastníkov:

optimálne 1-2 účastníci, max. 5

(majitelia a manažéri firmy)

Termín workshopu:

podľa dohody

Cena workshopu:

podľa vyberu tém sa pohybuje od 1.290,-€ do 1.990,-€

Kontakt

Renáta Kiselicová
Generálna riaditeľka

T: +421 2 5010 9800

Rastie v posledných rokoch vaša spoločnosť? Procesy, ktoré máte nastavené nefungujú správne? Myslíte si, že produktivita vašej firmy sa dá ešte zvýšiť?

Aj na takéto otázky vám pomôže odpovedať náš workshop. Prejdeme si s vami témy, ktoré sú pre vašu organizáciu najpálčivejšie.

Oblasti, z ktorých je možné vybrať si tri témy pre workschop:

 1. Identifikovať možnosti zvyšovania produktivity (tržby/osobné náklady)
 2. Posúdenie schopnosti súčasného systému odmeňovania pozitívne ovplyvniť výkonnosť, fluktuáciu a osobnú motiváciu manažérov a zamestnancov,
 3. Nájsť predpoklady a podmienky pre zvládnutie ďalšieho rozvoja firmy a zníženia rizika prípadných problémov,
 4. Identifikovať možnosti zmysluplného využitia prostriedkov z eurofondov v podmienkach firmy,
 5. Zistiť silnéslabé stránky súčasného biznis modelu, pokúsiť sa identifikovať možnosti, ako ho v prípade potreby zmeniť, inovovať, nahradiť, …
 6. Nájsť možnosti zefektívnenia obchodného procesu so zameraním na využitie neštandardných predajných kanálov a postupov,
 7. Posúdiť možnosti skvalitnenia schopnosti firmy riadiť výkonnosť organizácie

Priebeh workshopu:

Na základe vami stanovených 3 okruhov, napr. produktivita, odmeňovanie a rast, bude program workshopu rozdelený do troch blokov.

Jeden blok trvá cca 2,5 hodiny. Postupnosť blokov si môžete zvoliť podľa preferencií.

Každý blok má 3 fázy:

TrvanieRealizácia
Základné teoretické východiskáMax 30 minútKonzultant Centire
Súčasná prax v spoločnostiMax 60 minútÚčastníci worshopu
Ako ďalej – prehľad riešení, námetov, odporúčaní k danejMax 60 minútÚčastníci workshopu

Prínosy workshopu:

Na základe výsledkov workshopu môže manažment prakticky okamžite zaviesť do praxe tie identifikované zmeny, ktoré patria do kategórie „okamžite realizovateľné“, resp. môžu začať prednostne riešiť tie, ktoré budú počas workshopu zaradené do kategórie „mimoriadne prínosné“ s veľkým dopadom na hospodárske výsledky (viac ku kategóriám používaným na workshope pozri obrázok).

Cieľ workshopu:

Identifikovať možnosti zlepšeniaskvalitnenia riadenia v troch oblastiach manažmentu firmy, ktoré si vyberie klient pred začiatkom workshopu.

Prečo workshop?
 1. Na workschope sa  efektívne kombinuje teória s praxou
 2. Počas celej doby sa pracuje s reáliami vašej firmy
 3. Skúsení konzultanti dokážu v spolupráci s kompetentnými majiteľmi/manažérmi firmy definovať najvhodnejšie možnosti riešenia identifikovaných problémov pre dané témy.
 4. Forma workshopu najmenej časovo zaťažuje najvyšších predstaviteľov firmy.
 5. Workshop má mimoriadne priaznivý pomer v zmysle hesla: „hodnota za peniaze“.