Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Contact us now

Executive Mentoring

Kontaktná osoba

RENÁTA KISELICOVÁ
Generálna riaditeľka

T: +421 2 5010 9800

Executive Mentoring je zameraný na zlepšenie manažérskych zručnosti mentorovaného manažéra.

CENTIRE ponúka skúsených mentorov, ktorí pomáhajú zlepšovať vodcovské schopnosti, manažérske zručnosti a správne rozhodovanie.

 

Čo je Executive Mentoring

Executive Mentoring je proces, ktorý spoločne realizujú mentor a mentorovaný a ktorého výstupom je dosiahnutie vopred dohodnutých zmien východiskového stavu manažérskych zručností a  schopností.

 

Čo robí Executive Mentor?

 • Mentor pomôže manažérovi posúdiť jeho výkonnosť, poskytne mu objektívnu spätnú väzbu o jeho silných a slabých stránkach, naučí ho nové zručnosti a schopnosti.
 • Mentori majú dlhodobí vplyv na posilňovanie a rozvoj kariéry najvyšších výkonných manažérov.
 • Mentor je skúsený a dôveryhodný poradca, ktorý je mimoriadne motivovaný dosiahnuť pokrok mentorovaného človeka.
 • Mentor je spravidla starší a skúsenejší človek, ako manažér, ktorého mentoruje.

 

Výhody Executive Mentoringu

 • Firma má istotu, že manažér si rozvíja práve tie zručnosti, ktoré najviac potrebuje, resp. v ktorých má rezervy
 • Mentorovaný manažér a tým aj jeho firma získava know-how na riešenie dohodnutého okruhu problémov,
 • Správne uskutočnený executive mentoring dokáže naštartovať a refrešnúť „vyhoreného“ manažéra.

 

Fázy Executive Mentoringu

 1. Spravidla dva týždne trvá fáza zbierania informácií o súčasnej úrovni manažérskych zručností manažéra a o najdôležitejších biznis témach, ktoré rieši (tichá účasť konzultanta na poradách, stretnutiach, štúdium materiálov, rozhovory so spolupracovníkmi a podriadenými, …) .
 2. Vznik dohody o rozsahu a pláne realizácie
 3. Realizácia dohodnutých aktivít (individuálne konzultácie, individuálne školenia, spoločná práca na úlohách, individuálne tréningy, …).
 4. Záverečné vyhodnotenie úspešnosti spolupráce.