Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Contact us now

Biznis model a inovácie

Inovácie

Kontakt

Juraj Bágeľ
Konzultant
T: +421 2 5010 9800

  • Tlačí na vás konkurencia? Potrebujete preusporiadať model podnikania?
  • Zaujímajú vás možnosti financovania z EÚ fondov na inovácie?
  • Hľadáte podporu pri dopracovaní podnikateľského plánu, štúdie uskutočniteľnosti nápadu?

Biznis model podľa nás popisuje vytvorenie hodnoty (produktu) vo firme, jeho doručenie klientovi a spôsob zabezpečenia tvorbu zisku. Ak sa v tom systéme niečo zásadné zadrhne, zvyšok trpí a trápi sa. Pomáhame podnikateľom ich podnikanie komplexne popísať a následne ho upravovať a vylepšovať.

V zabehnutých firmám sa vždy odrážame od súčasného stavu a pomáhame vylepšovať najmä existujúce časti podnikania. Najprv sa zvyknú hľadať komplikácie v súčasnom biznis modeli z pohľadu súčasných zákazníkov a až následne sa prichádza s inšpiráciami a námetmi, ako ich riešiť. Príkladmi zadaní môže byť napr. aktualizácia ponuky pridaním súvisiaceho servisu, zmena finančných podmienok bez zmeny celkovej ceny, úprava spôsobu predaja, ….

Sú aj situácie, že sa podnik rozhodne výraznejšie meniť biznis model, alebo chce rozbehnúť niečo nové. V takom prípade pomáhame podnikateľom napr. dotiahnutím nápadov na rozšírenie podnikania po finančnej, marketingovej a procesnej stránke, alebo im vieme odhadnúť a spočítať trhový potenciál produktu, alebo sa nám v niektorých prípadoch darí zjednodušiť im získanie zdrojov z EÚ fondov. Využívame moderné aj overené techniky a metódy prieskumu trhu, overovania dopytu a testovania prototypov, projektového manažmentu a tvorby biznis modelov.

 

Príklad z praxe:

V rokoch 2017/2018 sme realizovali projekt OpenMaker. Podporoval vytváranie inovácií u etablovaných slovenských výrobných firiem, pri čom cieľom bolo spájať existujúce výrobné podniky s kreatívnymi inovátormi. Zatiaľčo inovátori mali nápady a riešenia, ale často problém s ich uplatnením, tak výrobné firmy mali zase rozsiahle skúsenosti s výrobou, ale hľadajú nové inovačné podnety. Podarilo sa nám spojiť vyše desiatky dvojíc, ktoré sme sa podporili jednak konzultačne a jednak pre päticu z nich nám projekt umožnil zabezpečiť finančnú podporu ich nápadu.