Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Contact us now

Blog

0

Inovácie v malých a stredných podnikoch #1 – Vyťaženie interných kapacít

V rámci našej činnosti máme možnosť stretávať veľké množstvo slovenských firiem a pomáhať im, aby dokázali zvládnuť často neľahkú podnikateľskú situáciu. Napriek tomu že sa jedná o podnikateľské subjekty z rôznych segmentov (výroba, strojárstvo, služby, IT sektor..) príčina problémov býva často rovnaká. Po stovkách detailných analýz môžem s určitosťou povedať, že slovenské firmy čelia rovnakým výzvam. Rozhodol som sa s Vami  podeliť o najvýznamnejšie zistenia. Vitajte pri prvom článku z tejto série!

Z pohľadu obchodu sa veľmi často opakuje situácia, kedy má spoločnosť vyťažené všetky interné kapacity. Či už sa jedná o stroje, ľudí, výrobné alebo skladové priestory. Dokonca aj tržby sa posledné roky držia na pomerne rovnakej úrovni. Majitelia ktorí firmu dlhé roky budovali majú pocit, že už vyskúšali všetko a konečne sa im podarilo zabezpečiť bezproblémové fungovanie firmy.

Ak si však uvedomíme pnutia a rapídne zmeny na trhoch, či už z pohľadu dodávateľsko-odberateľských vzťahov, konkurenčných tlakov, ale aj finančno-menovej situácie, takmer vždy sa objaví podnet, ktorý danú situáciu skomplikuje. Inak povedané, trh sa prudko mení. Menia sa výrobné postupy, metódy, nástroje, celkovo vznikajú nové možnosti a tie ovplyvňujú cenu a konkurencieschopnosť.

Má spoločnosť efektívne obchodné oddelenie ?
Analyzuje a vyhodnocuje obchodné dáta ?
Je dostatočná diverzifikovaný počet odberateľov ?
Je štruktúra výroby pripravená na výkyvy ?
Má spoločnosť dostatočnú likviditu a dobrý finančný plán ?

Toto je len malá časť otázok, ktoré na úvodnom stretnutí postupne predkladám konateľovi firmy. Samozrejme, každá spoločnosť má svoje špecifiká a neexistuje rovnaký recept na viaceré spoločnosti. Neverili by ste, ako málo stačí na to, aby sa identifikovali nedostatkové oblasti vo firme. Z vlastných skúseností viem, že manažment niekedy prehliada zdanlivo nepodstatnú vec, ktorá však ovplyvňuje mnohé iné procesy. Riešenia týchto situácií nemusia byť zložité a ani nemusia vyžadovať obrovské úsilie. Stačí len osloviť konzultanta s dostatočnou odbornosťou, ktorý príčinu problémov odhalí.

 

Juraj Kučera
analytik