Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Contact us now

Interim manažéri a experti

Kontaktná osoba

RENÁTA KISELICOVÁ
Generálna riaditeľka

T: +421 2 5010 9800

Interim expert/manažér je človek, ktorý pracuje u klienta na dohodnutú dobu (min. 3 mesiace) a pod vedením líniového manažéra klienta plní všetky dohodnuté úlohy a ciele. Ľudia, ktorí pracujú ako interim manažéri/experti, dokážu výrazne pomôcť organizáciám v období, keď prechádzajú zmenami alebo transformáciami. Veľmi často sú užitoční po náhlom odchode dôležitého manažéra alebo experta. A v neposlednom rade dokážu v pravý čas a v potrebnom rozsahu poskytnúť vysoko špecializované know-how, ktorým v danej chvíli podnik nedisponuje.

 

Aké sú benefity Interim manažérov/Expertov?

 1. Rýchlosť : Interim manažéri/experti môžu začať pracovať v relatívne krátkom čase a bez zbytočných formalít.
 2. Skusenosti : Interim manažéri/experti majú spravidla výrazne vyššie skúsenosti a schopnosti, ako si vyžaduje práca, ktorú majú dočasne vykonávať, čo znamená, že sú schopní v krátkom čase schopní podávať veľmi vysoký výkon.
 3. Výsledky : To, čo sa počíta, sú výsledky a interim manažéri/experti musia robiť výsledky, v opačnom prípade nedosahujú očakávané osobné benefity.
 4. Transfér know-how : S ich príchodom získava firma know-how, kontakty a zručnosti, ktoré sa môžu počas pôsobenia interim manažérov/expertov dostať k interným zamestnancom,
 5. Objektivita : Interim manažéri/experti nepoznajú firemné zvyklosti a kultúru, nie sú obmedzovaní politikou firmy a jej osobnosťami. Nemajú vo vašej firme históriu a spravidla ani budúcnosť, na situáciu sa môžu pozerať objektívne a jasne.

 

Kde sa dá interim manažér alebo expert najužitočnejšie využiť?

 • Ako dočasný manažér, zastupujúci náhle uvoľnenú manažérsku pozíciu
 • Ako manažér zodpovedný za realizáciu nejakej významnej zmeny alebo transformácie,
 • Ako človek, ktorý posilní existujúci projekt alebo organizačný útvar,
 • Ako nositeľ interne nedostupného know-how.

 

CENTIRE dokáže poskytnúť interim expertov alebo manažérov pre nasledovné témy:

 • Riadenia a optimalizáciu procesov výroby,
 • Nákup a logistika,
 • Lean manažér,
 • Sales Manager
 • HRM expert
 • Znižovanie/optimalizácia nákladov