Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Contact us now

Blog

0

Konzultačný priemysel v Európe a u nás

Čo rozumieme pod pojmom konzultačný priemysel a ktoré konzultačné segmenty do neho patria a ktoré nie?

Od polovice 60-rokov v americkej praxi a potom aj vo zvyšku sveta platí, že keď sa povie „consulting“, myslí sa tým poradenstvo zamerané na riadenie firiem a štátnych organizácií, čiže manažérske poradenstvo (Management Consulting), resp. jeho tri časti (segmenty): strategické poradenstvo, operatívne poradenstvo a poradenstvo v oblasti ĽZ.

Trochu neskôr sa pod ochranný dáždnik pojmu „consulting“ dostali ďalšie dva veľké poradenské segmenty: finančné poradenstvo a technologické poradenstvo. Sformovalo sa tým päť hlavných segmentov „consultingu“, ktoré sú uvedené aj na nasledovnom obrázku a ktoré sú doplnené o charakteristické súvisiace poradenské služby.

Zdroj: http://www.consultancy.uk/consulting-industry/market-segments

 

Spomenutých 100 miliárd USD dosiahli v roku 2016 európske podnikateľské subjekty, ktoré poskytovali poradenské služby patriace do niektorého z hore uvedených piatich základných segmentov consultingu a dokopy tvorili tzv. konzultačný priemysel.

Konzultačný priemysel vo východnej Európe mal v roku 2016 skoro 10% podiel na celkovom európskom trhu. Objem konzultačného trhu v hodnote takmer 10 miliárd USD zďaleka nezodpovedá veľkosti regiónu, čo svedčí o podstatne nižšej miere využívania consultingu v porovnaní so zvyškom Európy.

Na ďalšom obrázku vidíme percentuálny podiel piatich hlavných segmentov consultingu na celkovom obrate v jednotlivých regiónoch Európy. Napriek malým odchýlkam je rozdelenie segmentov vo všetkých analyzovaných oblastiach consultingu podobné, s výnimkou východoeurópskeho regiónu.

Zdroj: http://www.consultancy.uk/consulting-industry/europe

 

Východoeurópskemu konzultačnému trhu výrazne dominuje operatívne a strategické poradenstvo. Vo výsledku nášho regiónu sú kumulované podklady z mnohých východoeurópskych štátov, medzi ktorými Slovensko nemá prečo nedosahovať priemerné hodnoty, preto môžeme oprávnene očakávať, že percentuálne podiely jednotlivých poradenských segmentov na obrázku zodpovedajú našej realite.

Dominancia operatívneho a strategického poradenstva na Slovensku sa dá pomerne jednoducho vysvetliť. Konzultačný trh je z veľkej časti tvorený poradenskými projektami, ktorých objednávateľom je štát.

 

Súkromný sektor u nás zďaleka neinvestuje do consultingu toľko, ako v Západnej Európe. Medzi operatívne a strategické poradenstvo patria napríklad tieto projekty:

  • analýzy procesov (procesné audity, procesné riadenia, predimplementačné analýzy procesov súvisiace s implementáciou IS v rámci OPIS-u, …)
  • projektové riadenia (okrem iného aj poradenské služby súvisiace s čerpaním eurofondov)
  • rôzne štúdie uskutočniteľnosti.

Tento druh poradenských služieb patrí k najčastejšie objednávaným projektom zo strany štátu. A zjavne aj ostatných štátov Východnej Európy.
Napriek tomu, že 20% podiel finančného poradenstva na celkovom konzultačnom trhu vo Východnej Európe je najnižší spomedzi všetkým skúmaných regiónov, nezaostáva za nimi až tak výrazne, ako podiely technologického poradenstva a poradenstva v RĽZ. Najhorší dopadlo poradenstvo v RĽZ, ktorého zastúpenie v našom regióne (a nepochybne aj u nás) je hlboko pod európskym štandardom.
V technologickom poradenstve máme jednoznačné rezervy, ale súčasná situácia nie je až tak alarmujúca, ako v oblasti RĽZ.

Desať miliárd USD vo východnej Európe je málo z pohľadu celej Európy, ale dosť z perspektívy štátu patriaceho do tejto časti nášho svetadielu. Ak by neexistovali štátne zákazky, boli by regionálne „makrovýsledky“ oveľa horšie. Východoeurópsky región výrazne zaostáva za ostatnou Európou v celkovom objeme konzultačného trhu a z pohľadu poradenských segmentov, najmä v technologickom poradenstve a poradenstve v oblasti ĽZ.