Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Contact us now

Blog

0

Konzultačný priemysel vo svete sa mení ako nikdy predtým

Klient si objedná poradenskú službu, poradenská firma zrealizuje analýzu východiskového stavu, na určitý čas sa odmlčí, aby sa po uplynutí dohodnutej doby znovu objavila s riešením, ktoré v záverečnej fáze projektu obháji, prípadne zmodifikuje podľa pripomienok a po získaní akceptačného protokolu vystaví faktúru. Takto funguje štandardný proces realizácie consultingových projektov. V ostatných rokoch sa objavilo niekoľko nových skutočností a javov, ktoré od základov narúšajú tradičné predstavy o consultingu.

Čo sa deje?

  1. Mení sa „core biznis“: Nové konzultačné firmy „nerešpektujú“ zaužívané pravidlá a s pomocou moderných technológií postupne pretvárajú kľúčové fázy realizácie consultingu. Začalo to zmenami v predaji consultingu, keď sa stále viacej presadzujú špecializované portály spájajúce dopyt s ponukou, pokračuje veľkými inováciami v analyzačnej, návrhovej a dokonca aj záverečnej fáze realizácie poradenských projektov. Všetko sa deje oveľa rýchlejšie, ako sme pred pár rokmi mohli tušiť. A na dôvažok sa core biznis nemení len na strane poradenských firiem, ale rovnako rýchlo a často dokonca rýchlejšie aj na strane klientov. Špičkový konzultant, ktorý pred pár rokmi ohuroval svojej kompetenciou a výsledkami práce, pôsobí v súčasnosti na klientov často ako dinosaurus, ktorý nejakým zázrakom prežil.
  2. Veľkosť poradenskej firmy a známosť značky (brand) strácajú pri rozhodovaní klientov pôvodný význam: Klienti hľadajú inovatívne riešenia svojich problémov, tradičné „rady“ a spôsob, akým sú poskytované, im nevyhovujú. Ak nadobudnú presvedčenie, že v porovnaní s tradičnými všeobecne známymi poradenskými brandmi im bezmenná firma dokáže lepšie pomôcť, ak uveria, že viac rozumie ich požiadavkám a potrebám, to všetko za prijateľnejších finančných podmienok, neváhajú a na rozdiel od nedávnej minulosti idú do spolupráce. Menšie inovatívne poradenské firmy sa naučili operatívne vypĺňať medzery na trhu, sú ochotné ísť do realizácie projektov aj vtedy, keď veľkí dodávatelia z akéhokoľvek dôvodu váhajú. Rýchlosť reakcie na požiadavky klientov a flexibilita v poskytovaní služieb sa stáva rozhodujúcim faktorom pri získavaní zaujímavých zákaziek. Nie brand.
  3. Selektívne a modulárne nakupovanie poradenských služieb: Klientov nikdy neuspokojovali širokospektrálne a všetko riešiace projekty, ale nemali na výber. Všetky poradenské firmy ponúkali „produkty“, tie prefíkanejšie „riešenia“ a podsúvali klientom názor, že len veľké komplexné projekty im dokážu plnohodnotne pomôcť. Dnes, keď sa na vyspelých poradenských trhoch objavilo mnoho inovatívnych spoločností, schopných ponúkať riešenia parciálnych projektov vo vysokej kvalite a za iných okolností, komerční klienti odmietajú štandardné na produkt orientované projekty a naopak, aktívne vyhľadávajú adresné, na mieru ušité čiastkové riešenia. Pri realizácii sú úspešné tie poradenské firmy, ktoré ich poskytujú systémom „step by step“, ktoré dokážu jednoducho, prehľadne a logicky reťaziť vzájomne previazané „moduly“ tak, aby klient reálne riešil to, čo ho trápi a aby platil za to, čo reálne potrebuje. Tradičné veľké poradenské projekty sú v komerčnej sfére prežitkom, nikto normálni a zorientovaní ich už nechce. Z tohto trendu sa vynímajú štátne zákazky pre konzultačný priemysel,  kde naozaj doslova zastal čas.
  4. Spoločná tvorba riešení s klientom: Stále viac klientov odmieta tradičný prístup k tvorbe výstupov poradenských projektov, v zmysle ktorého si múdri vševediaci konzultanti vypočujú zástupcov firmy, následne sa na čas vzdialia, aby napokon prišli s návrhom geniálneho riešenia daného problému. Súčasní klienti sa chcú spolupodieľať na kreovaní riešení, ktoré si objednali a ktoré platia. Najinovatívnejšie poradenské firmy to pochopili a do praxe uviedli úplne nové realizačné štandardy. Mnohí sú presvedčení, že schopnosť poradenskej firmy zapojiť zástupcov klienta do procesu kreovania riešenia sa stane hlavným faktorom, ktorý budú klienti zohľadňovať pri rozhodovaní o dodávateľoch projektov.
  5. Homogénnosť ponúkaných služieb: Globálni poskytovatelia poradenských služieb sa stále viac na seba podobajú, začínajú byť homogénni v tom, aký rozsah a aký druh služieb poskytujú svojim klientom. Situácia zašla tak ďaleko, že klienti ich vnímajú ako „supermarket“, predávajúce široký sortiment produktov, ktorý je rovnaký alebo podobný, ako v susednom konkurenčnom supermarkete. Ak sa cez tento supermarketový efekt klienti aj prenesú, s nevôľou veria skutočnosti, že tieto poradenské giganty naozaj vedia a rozumejú všetkému, na rovnakej kvalitatívnej úrovni.
  6. Spoločné dodávky služieb – už dnes a v najbližších dvoch, troch rokoch ešte viac, sa na vyspelých poradenských trhoch presadí v procese dodávania služieb „multi-sourcing“ prístup. Jeho podstatou je dočasné spájania sa menších inovatívnych a relatívne úzko špecializovaných poradenských firiem na spoločnej realizácii klientom požadovaného projektu. Moderné technológie umožňujú v extrémnom prípade pracovať na vyriešení problému klienta firmám z rôznych kontinentov, ľuďom, ktorí sa fyzicky ani nestretnú.

Multisourcing nadobudol dnes aj ďalší rozmer. Vyprovokovali ho online portály, na ktorých si môžu klienti vyhľadať dokonca konkrétnych konzultantov, schopných podľa ich názoru vyriešiť daný problém. Títo konzultanti môžu byť z rôznych poradenských firiem, ktoré si v štandardnom poradenskom prostredí tvrdo konkurujú a medzi ktorými by ešte pred časom bola spoločná realizácia projektov považovaná za nemožnú.

Všetky uvedené vývojové trendy sú na vyspelých poradenských trhoch reálne prítomné a nadobúdajú neprehliadnuteľný význam. O pár mesiacov (nie rokov) úplne zmenia štruktúru konzultačného priemyslu. Z pohľadu poradenského trhu je dôležité, že napriek uvedeným zmenám stále rastie a čo je najviac potešiteľné, klienti dostávajú kvalitnejšie služby.

Slovenský poradenský trh má a ešte dlho bude mať oveľa menej sofistikované problémy, akým sme sa doteraz venovali. Nefunguje dobre ani v tradičnom ponímaní, nie to ešte aby bol schopný rýchlo reagovať na súčasné výzvy.

Voľne inšpirované článkom:  Kumara Parakala „Top 15 Strategic Trends for Consulting and IT Services firms in 2016“ publikované 10.1.2016 – Linkedin)