Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Contact us now

Kontakt

Renáta Kiselicová
Generálna riaditeľka

T: +421 2 5010 9800

  • Ako nastaviť systém odmeňovania, rozvoja a vzdelávania, aby pozitívne ovplyvňovať výkonnosť, fluktuáciu a osobnú motiváciu zamestnancov?
  • Ako získať kompetentných, výkonných a motivovaných zamestnancov?

V mnohých firmách zamestnanaci považujú základný plat za samozrejmosť. Odmeňovanie však nemá byť iba o prerozdeľovaní peňazí a mzdy zďaleka nie sú len nejaký povinný podnikový náklad. Tak ako všetky náklady a úsilie vo firme, aj mzdy musia byť vynakladané so zámerom dosiahnuť ciele podniku a podporiť výkonnosť firmy. Správne nastavený a komunikovaný odmeňovací systém musí napomáhať zamestnancom cítiť sa spoluzodpovednými za výsledky firmy a mal by ich tiež navádzať pracovať na tých najdôležitých aktivitách.

V oblasti ľudských zdrojov preto pomáhame malým a stredným podnikom pri nastavovaní odmeňovacieho systému, podpore motivácie zamestanancov, návrhu systémov hodnotenia a rozvoja, znižovaní fluktuácie a prípadne aj tvorbe kritérií výberu zamestnancov.

Príklad z praxe:

Spoločnosť z finančného sektora sa na nás obrátila s problémom, ako znížiť obrovskú fluktuáciu v jednej z jej častí. Veľmi málo zo zamestnancov v nej zostávalo dlhšie ako rok, čo ju postupne oslabovalo. Zrealizovali sme niekoľko hĺbkových rozhovorov so zamestnancami, ktorí odišli, aj tými, ktorí zostali. Zistili sme, že slabinou divízie je adaptačný proces, noví zamestnanci neprechádzajú dostatočným zaškolením, služobne starší kolegovia im nie sú príliš ochotní pomáhať. Služobne starší však paradoxne neboli ochotní pomáhať práve kvôli častým odchodom čerstvo zaučených kolegov – investovať do ich zaučenia sa už nikomu nechcelo. Pomohlo štandardizovanie adaptačného procesu vrátane pravidelného monitoringu pokroku a zavedenia motivačných faktorov pre mentorov nových zamestnancov. Zaúčanie nováčikov je teraz dôležitá práca a nie dobrovoľnícka činnosť.