Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Contact us now

Potrebujú slovenské súkromné firmy consulting?

Autor blogu:

PAVOL BOROŠ
Business Manager Consulting

Väčšina manažérov a majiteľov slovenských súkromných firiem pozná jednoduchú odpoveď: nepotrebujú. Väčšina z nich nikdy vo svojej profesionálnej kariére a histórii nevyužila služby poradenských firiem a tu sú. Svet sa nezrútil. Obzvlášť, keď využitie consultingu nie je skutočne vitálnou podmienkou existencie firiem.

Aký sú prevládajúce postoje medzi slovenskými manažérmi?

  1. Nevyužívanie consultingu (odkaz na definície z predchádzajúceho blogu) má podľa väčšiny  veľa výhod, ako prvú spomenieme úsporu finančných prostriedkov. Firmy nemajú na rozhadzovanie, ťažko zarobené peniaze má zmysel investovať do niečoho zmysluplnejšieho, ako je consulting, veď  stroje, technológie, tie naozaj treba, ale čo s consultingom? Počúvať múdrosti konzultantov a ešte im za to aj platiť? Nie, ďakujeme. A často mnohí dodávajú, že ešte nie sú natoľko bohatí, aby si mohli dovoliť služby consultingu.
  2. Consulting má vraj zmysel, lebo s jeho pomocou sa môžu podnikatelia a manažéri dostať k know-how, ktoré by bez consultingu nemohli využívať alebo by ho získali s veľkým časovým oneskorením. Naši manažéri a podnikatelia sa podobnými rečičkami nedajú obalamutiť tak ako ich kolegovia na Západe, ktorí buď naozaj veria, že konzultanti im poradia s problémami alebo sú, čo je pravdepodobnejšie, natoľko leniví, že sa im už nechce ani len čítať a premýšľať o nových veciach, radšej si za to zaplatia. My si dobre pamätáme staré časy, my sme nemali veľké počítače a moderné stroje, ale o to viacej sme dokázali z existujúcich možností doslova vyžmýkať obrovské výsledky.
  3. Moderné manažérske systémy a postupy sú nutnou podmienkou úspešného podnikania, zvyšovania konkurencieschopnosti, udržateľnosti postavenia na trhu. Aj v našom manažérskom prostredí ľudia podobné vyjadrenia vnímajú a zdvorilo im pritakávajú, ale v realite si myslia svoje. Bez známostí a dobrých vzťahov na správnych miestach sa nedá podnikať. Načo sú nám moderné manažérske prístupy, inovácie, stratégie, technologické vymoženosti, keď úspech väčšiny závisí len od toho, či sa daná firma stihne včas zapojiť do „správnej“ vetvy hodnototvorného reťazca dodávateľsko–odberateľských vzťahov. Ľahko sa ukazuje nezávislosť tým, ktorí 99% obratu realizujú mimo vôle politikov a oligarchov.
  4. Západní klienti poradenských firiem často vyzdvihujú ako hlavný prínos spolupráce nezávislú spätnú väzbu na všetko, čo robia alebo nerobia. Sebavedomí manažéri, ktorí si uvedomujú, že chyby nerobia iba tí, ktorí nič nerobia alebo chyba je naozaj chybou až vtedy, ak ju urobíme druhý krát, vítajú aj kritické pripomienky zo strany konzultantov. Veď je lepšie chybu ak skutočné ohrozuje moju prácu, odstrániť skôr, ako sa v plnej miere prejaví vo výsledkoch. V našich podmienkach sa darí pozeraniu do zrkadla consultingu dlhodobo úspešne vyhýbať a preto sa nemusíme obávať podobnej potupy, aká sa dostala hlavnému hrdinovi v „Cisárových nových šatoch“.
  5. A nakoniec o tom, že consulting údajne napomáha k presadzovaniu dôležitých zmien v systéme riadenia a organizovania firiem. Načo by sme nasilu presadzovali nejaká novinky? Dobre je tak, ako je, my nepotrebujeme byť nejakí inovátori a revolucionári. Slovensko nie je pupok sveta, stačí nám počkať, ako sa novinky uchytia a do praxe ich uviesť až potom, keď už nič nestoja alebo keď už nehrozí žiadne riziko.

 

Aby nedošlo k omylu. Nerobme si ilúzie o kvalite consultingu dostupného na slovenskom poradenskom trhu, kvalita nášho consultingu a samotného trhu má ďaleko k priemeru vo vyspelých krajinách. Ale kde nie je dopyt, nie je ani ponuka.

Jedine samotní manažéri a majitelia firiem, slovenské podnikateľské prostredie, môžu vytvorením dopytu po kvalitných a dobe zodpovedajúcich kvalitných službách consultingu, oživiť a vyprofilovať poradenský trh v rozsahu, aký poznáme zo Západnej Európy a Severnej Ameriky. Lebo výmena informácií o best-practice manažérskych metódach a postupoch, legálne prenášanie manažérskeho know-how v jednotlivých oblastiach consultingu, sú jednou z hnacích síl, vďaka ktorej niektoré časti sveta prosperujú oveľa viac, ako iné.

Voľný pohyb kapitálu, voľný pohyb myšlienok a informácií a demokratické systémy spravovania štátov  – to sú piliere úspechu našej civilizácie.
Autor blogu:  Pavol Boroš