Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Contact us now

Výkonnosť, produktivita, procesy

Procesy

Kontakt

Lenka Chovancová Ťupeková
Senior konzultant

T: +421 2 5010 9800

  • Ako usporiadať firmu, aby ostalo viac peňazí na rozvoj firmy a pre majiteľov?
  • Ako kontrolovať výkonnosť vo firme?
  • Ako definovať právomoci oddelení a zodpovednosti pri riadení zákazky?
  • Ako vyladiť kroky a aktivity tak, aby ste boli čo najefektívnejší?

V jadre každej firmy leží sústava kľúčových procesov, ktoré rozhodujú o schopnosti či neschopnosti podniku uspokojovať zákazníkov a dosahovať profit.

Pozrieme sa podrobne na postupy, ktoré používate v oblasti výroby, predaja, služieb zákazníkom alebo finančného riadenia a spolu s vami zlepšíme ich efektívnosť.

Pomôžeme vám tak usporiť náklady, čas, využitie pracovnej sily alebo počet potrebných krokov. A častokrát nielen nájdeme úspory, ale aj nové biznis príležitosti.

Príklad z praxe:

Dizajnérske štúdio nás požiadalo o konzultáciu, pretože v ňom dochádzalo k sporom medzi zamestnancami. Počas stretnutia sme zistili, že príčinou problémov boli nejasné roly a nedostatočne nastavené procesy. Počet zamestnancov za pár rokov narástol z 3 na vyše 20 zamestnancov, v riadení už zrazu nestačil zakladateľský étos a bolo nutné zaviesť menej osobné systémy a procesy. Spoločnosť prešla s našou pomocou polročným nastavovaním riadiacich, manažérskych a podporných procesov, preškolila svojich zamestnancov a dnes sa opäť sústredí len na zákazníkov.