Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Contact us now

Centire consulting | Výkonnosť, produktivita, procesy

Procesy

Kontakt

Lenka Chovancová Ťupeková
Senior konzultant

T: +421 2 5010 9800

  • Ako usporiadať firmu, aby ostalo viac peňazí na rozvoj firmy a pre majiteľov?
  • Ako kontrolovať výkonnosť vo firme?
  • Ako definovať právomoci oddelení a zodpovednosti pri riadení zákazky?
  • Ako vyladiť kroky a aktivity tak, aby ste boli čo najefektívnejší?

V jadre každej firmy leží sústava kľúčových procesov, ktoré rozhodujú o schopnosti či neschopnosti podniku uspokojovať zákazníkov a dosahovať profit.

Pozrieme sa podrobne na postupy, ktoré používate v oblasti výroby, predaja, služieb zákazníkom alebo finančného riadenia a spolu s vami zlepšíme ich efektívnosť.

Pomôžeme vám tak usporiť náklady, čas, využitie pracovnej sily alebo počet potrebných krokov. A častokrát nielen nájdeme úspory, ale aj nové biznis príležitosti.

Príklad z praxe:

Dizajnérske štúdio nás požiadalo o konzultáciu, pretože v ňom dochádzalo k sporom medzi zamestnancami. Počas stretnutia sme zistili, že príčinou problémov boli nejasné roly a nedostatočne nastavené procesy. Počet zamestnancov za pár rokov narástol z 3 na vyše 20 zamestnancov, v riadení už zrazu nestačil zakladateľský étos a bolo nutné zaviesť menej osobné systémy a procesy. Spoločnosť prešla s našou pomocou polročným nastavovaním riadiacich, manažérskych a podporných procesov, preškolila svojich zamestnancov a dnes sa opäť sústredí len na zákazníkov.