Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Contact us now

Renáta Kiselicová

Generálna riaditeľka

Skúsenosti

Renáta položila základy dnešnej spoločnosti Centire ešte v polovici 90-tych rokov, počas štúdia na Fakulte manažmentu UK. Má bohaté skúsenosti v oblasti finančného manažmentu a kontrolingu, viedla viaceré projekty znižovania nákladov v stredných a veľkých firmách, je externým hodnotiteľom EFQM, aktívne podporuje tému trvalej udržateľnosti firiem. V sektore verejnej správy odborne riadi projekty zamerané na optimalizáciu nastavenia systémov riadenia verejných inštitúcií a dlhodobo sa venuje téme eGovernmentu. Spolupracovala na príprave viacerých strategických dokumentov v tejto oblasti, napríklad Národnej koncepcii informatizácie služieb verejnej správy. Je spoluautorkou prvej slovenskej publikácie o Activity Based Costing.

Telefón: +421 2 5010 9800