Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Contact us now

Zákazníci a obchod

Pohnúť s tržbami nahor? Stabilizovať kolísajúce tržby? Vypadol vám dôležitý zákazník? Ako využiť súčasné kapacity a schopnosti pre rast tržieb? Ako prispôsobiť firmu rastu tržieb?

Motivácia a odmeňovanie

Ako nastaviť systém odmeňovania, rozvoja a vzdelávania, aby pozitívne ovplyvňovať výkonnosť, fluktuáciu a osobnú motiváciu zamestnancov?

Riadenie financií

Ako súčasne riadiť príjmy, výdavky aj hotovosť? Máme dostatok hotovosti na najbližšie 2-3 mesiace? Bola zákazka zisková? Na akú investíciu sa oplatí žiadať zdroje z EÚ fondov?

Výkonnosť, produktivita, procesy

Ako usporiadať firmu, aby ostalo viac peňazí na rozvoj firmy a pre majiteľov? Ako kontrolovať výkonnosť vo firme? Ako definovať právomoci oddelení a zodpovednosti pri riadení zákazky?

Organizovanie a stratégia

Riadenie rastúcej firmy? Aké organizovanie postačuje malej a aké stredne veľkej firme? Fungovanie bez každodennej účasti vlastníka? Čo prináša generačná výmena pre budúcnosť?

Biznis model a inovácie

Tlačí na vás konkurencia? Potrebujete preusporiadať model podnikania? Zaujímajú vás možnosti financovania z EÚ fondov? Hľadáte pomoc pri dopracovaní podnikateľského plánu?