Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Contact us now

Kontakt

Renáta Kiselicová
Generálna riaditeľka

T: +421 2 5010 9800

  • Riadenie rastúcej firmy? Aké organizovanie postačuje malej a aké stredne veľkej firme?
  • Fungovanie bez každodennej účasti vlastníka? Čo prináša generačná výmena pre budúcnosť?

 

Organizovanie firmy

Podobne ako sa z dieťa najprv dostane do puberty, potom dospeje, a až potom si nájde partnera a založí rodinu, tak rastovými vývojovými fázami prechádza aj firma. V každej z fáz je dôležité sústrediť sa na niečo iné, v každej funguje lepšie určitý typ riadenia, a pre posun do ďalšej fázy je potrebné zvádnuť iný typ problémov. Áno, veci ktoré dobre fungovali v predchádzajúcej fáze, nefungujú v tej nasledujúcej. Začínajúcu firmu najprv ženie vpred entuziazmus zakladateľov, ale neskôr je nutné zaviesť prvé procesy a systémy. V ďalšej fáze sa spoločnosť musí naučiť delegovať nielen zodpovednosti, ale aj právomoci, a v ďalšej fáze sa firma zas musí naučiť spolupracovať. Ak vedenia na vývoj neprihliada a firma si robí „to čo vždy fungovalo“, začnú sa v nej objavovať problémy, ktoré nikto nevie odkiaľ prichádzajú. A čosi ako krízu pociťujú ich nielen manažéri firmy, ale aj zamestnanci, vlastníci a klienti.

Malým a stredným podnikom pomáhame určiť, v ktorej fáze rozvoja sa ich podnikanie nachádza a čo by mali zaviesť, aby sa posunuli ďalej, do ďalšej fázy rastu.

 

Stratégia

Pomáhame podnikateľom, ktorí prehodnocujú riadenie svojej firmy alebo pripravujú stretegické plány na viac rokov. Pomáhame im zhodnotiť situáciu, realisticky plánovať do budúcna, inšpirovať sa nápadmi z iných odvetví a trhov. Podporujeme ich vo chvíľach, keď zdravý rozum nepostačuje a je potrebné využiť best-practise z najlepších firiem a najlepších biznis škôl. Hľadáme spolu s nimi odpovede na otázky:

  • Aké produkty a služby máme poskytovať o 3 roky? Aké tržby a veľkosť firmy chceme mať?
  • Aký je pre naše produkty a služby veľký trh? Akí silní sú dodávatelia, a akí silní sú priami konkurenti?
  • V čom chceme byť najlepší? V cene, výnimočnosti produktov, v zákazníckom servise? V čom má byť naša konkurenčná výhoda?
  • Ako využiť naše silné stránky na prienik do nových segmentov a na nové trhy?
  • Aké aktivity je potrebné rozbehnúť, ak chceme dosiahnuť naše ciele?