Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.
Contact us now

Blog

0

Súčasný slovenský consulting

Prečo sú postoje slovenských manažérov a majiteľov voči consultingu natoľko odlišné od postojov  kolegov v iných častiach Európy? Prečo je vnímanie úžitku poradenskej služby natoľko negatívne, že konzultačný trh v komerčnej sfére na Slovensku prakticky neexistuje alebo, ak chceme byť pozitívni, v porovnaní so západnou Európou, živorí? Prečo toľko rokov od revolúcie je poradenský trh naďalej ďaleko od hodnotenia, že sa jedná o vyspelý a dobre rozvinutý trh?

Rozhodujúci podiel na consultingu má vo Východnej Európe a určite aj na Slovensku verejný sektor (odkaz na blog). Komerčná sféra, s výnimkou niekoľkých veľkých firiem v telekomunikačnom, finančnom a energetickom sektore, sa k využitiu poradenských služieb dlhodobo stavia veľmi skepticky a až odmietavo. Manažéri a vlastníci komerčných spoločností všetkých veľkostí nevyužívajú consulting aj z týchto dôvodov:

  1. Consulting začínal na zelenej lúke: Po roku 1989 konzultačný priemysel nemal na čo nadväzovať, lebo poradenské firmy v pravom slova zmysle desiatky rokov neexistovali.

V prvej polovici 90. rokov sa aj u nás objavili veľké celosvetové poradenské spoločnosti, ale treba povedať, že sa koncentrovali hlavne na rozvoj audítorských služieb. Útvary zamerané na consulting mali neporovnateľne menší rozsah v porovnaní s audítorskými útvarmi a čo je dôležité, opierali sa o zahraničných konzultantov. Lokálni konzultanti pracujúci pre tieto firmy v oblasti consultingu boli veľmi mladí, až tak mladí, že to doslova bilo do očí a kontrastovalo s obrovskými hodinovými a dňovými sadzbami, ktoré si firmy pýtali za projekty.

Zahraničné poradenské spoločnosti sa žiaľ v 90. rokoch v komerčných firmách nepresadili a lokálnym poradenským firmám, ktoré sa v druhej polovici desaťročia začali postupne vynárať, manažmenty a vlastníci nedôverovali.

Preto sa v prvých rokoch po revolúcii nevytvorila pozitívna tradícia osohu z využívania poradenských služieb v komerčnej sfére, do podvedomia veľkej časti manažérov a majiteľov prenikol pocit nedôvery v consulting ako celok.

  1. Konzultačná firma = posledná voľba: Komerčné firmy na Slovensku dodnes neveria, že poradenské spoločnosti im môžu reálne pomôcť pri riešení konkrétnych problémov. Konzultačný priemysel vo svete neustále rastie, napriek všetkým problémom, ktoré jeho vývoj dnes sprevádzajú (odkaz na blog), nič nenasvedčuje tomu, že by hlavné motivácie ich využívania, stratili svoje opodstatnenie:
  • v reálnom čase a vo vysokej kvalite získať „cudzie“ know-how, ktoré môžem legálne v krátkom čase použiť na rýchle a efektívne vyriešenie identifikovaného problému alebo dosiahnutie novej podnikateľskej príležitosti,
  • dostať spätnú väzbu od nezávislých ľudí na to, čo v práci robím,
  • jednoduchšie presadiť dôležité a často nepopulárne zmeny.

Na Slovensku rovnako, ako všade inde na svete, vznikajú v podnikateľskej praxi situácie, keď je využitie poradenských služieb najlepším riešením, ale na rozdiel od sveta, dotyční majitelia alebo manažéri vyskúšajú na ich zvládnutie všetky možné, aj tie najšialenejšie možnosti s výnimkou poradenských firiem.

  1. Zlý image poradenských firiem – podozrenia z korupcie a optimalizovania daňových základov: Mnohí podnikatelia a manažéri nemajú o poradenských firmách dobrú mienku, spájajú si ich s korupciou najmä v súvislosti so zákazkami verejného sektora.

A ďalšia veľká skupina podnikateľov a manažérov ich má zafixované ako firmy, ktoré radi „optimalizujú“ daňový základ, ako službu pre klientov.

Oba tieto javy, o ktorých existencii sa nedá pochybovať, aj keď frekvencia výskytu je ťažko merateľná, prispeli k upevnenie zovšeobecňujúcich záverov v súvislosti s consultingom a na dlhé roky mimoriadne sťažili úsilie mnohých iných poskytovať skutočné poradenské služby.

  1. Málo verejne známych pozitívnych príkladov poskytnutia kvalitných poradenských služieb: Do širšieho povedomia podnikateľskej a manažérskej verejnosti sa na nešťastie nepodarilo preniknúť žiadnym príkladom úspešne realizovaných poradenských projektov. Veľké poradenské firmy nedokážu z rôznych dôvodov natoľko zaujať, aby sa stali oni samé, alebo nimi realizované projekty zaujímavým príbehom.

Na slovenskom trhu dnes neregistrujeme nespochybniteľnú autoritu pre celú oblasť poradenských služieb. V jednotlivých segmentoch, v konkrétnych témach sa objavilo niekoľko firiem a odborníkov, ktorí si dokázali vytvoriť autoritu medzi ostatnými odborníkmi, ale sú to skôr výnimky, ktoré potvrdzujú pravidlo.

Aby nedošlo k nedorozumeniu, týmito závermi nechceme povedať, že na Slovensku sa nerealizovali a nerealizujú kvalitné konzultačné projekty, určite áno, ale žiaden nezasiahol podnikateľskú prax v zmysle, o ktorom sme doteraz písali.

  1. Tendencia naletieť rôznym za poradcov, konzultantov a lektorov sa vydávajúcich konšpirátorov, polovzdelancov a pologramotných nedoukov: Tak, ako potenciálni prijímatelia poradenských služieb z rôznych dôvodov odmietajú „vážny“, resp. „klasický“ konzultačný priemysel, tak s o to väčšou vervou dokážu počúvať, poslúchať a najmä platiť ľudí, ktorí balansujú na hranici medzi hlúposťou, konšpiráciou a pavedou. Títo moderne sa tváriaci a komunikujúci samozvaní guruovia a gurujky nekompromisne zatĺkajú posledné klince do pripravovanej rakvy už takmer mŕtveho konzultačného priemyslu na Slovensku.
  2. Neochota vnímať konzultačnú službu ako cennú hodnotu, za ktorú treba platiť: Obchodné rokovanie smerujúce k predaju konzultačnej služby musí nevyhnutne, rovnako, ako pri iných tovaroch a službách, v jeden moment dospieť do fázy vyjednávania o cene. Dookola sa opakuje rovnaký scenár. Ak sa do tohto momentu chápavý a kúpu zvažujúci manažér prejavoval ako inteligentný a pozorný poslucháč, po vyslovení ceny za jeden človekodeň v tom lepšom prípade vypleští neveriacky oči a na pár sekúnd stratí dych. V tom horšom prípade začne pomerne agresívne dokazovať, koľko ľudí za tie peniaze u neho pracuje a aké šialené sú cenové predstavy poradenskej firmy.

Potenciálni záujemcovia o konzultačné služby sú v cenovom vyjednávaní nekritickí. Máloktorí manažér si niekedy zrátal, koľko ho stojí jeden kvalifikovaný vysokoškolsky vzdelaný odborník, ak by jeho práce bola ocenená podobne, ako práca konzultanta.

Consulting vo svete prechádza najväčšou transformáciou v celej histórii. Transformáciou, ktorá ide v ústrety klientom, dáva im väčšiu hodnotu, väčší úžitok. U nás nemáme vyriešené základné otázky, ako napríklad: Prečo je dobre rozvinutý trh s consultingovými službami dôležitý pre komerčné firmy a v konečnom dôsledku aj pre celú spoločnosť?

Autor blogu:  Pavol Boroš